25 jr Wim Perdon

Wim Perdon was begin dit jaar 25 jaar lid van de biljartclub. Tijdens de jaarvergadering

werd Wim door scheidend voorzitter Jan Harms in het zonnetje gezet hiervoor.

Wim was duidelijk in zijn nopjes met het bloemstuk en bedankte de vereniging voor de hiervoor.